AMK EXPORT

Distribuce lihovin a destilátů

Kontakt

AMK Export, s.r.o. - sídlo firmy
K Babínu 293, Velké Zboží
290 01 Poděbrady
IČ: 27600718
DIČ: CZ27600718

E-mail: amkexport@amkexport.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna 4589881389/0800

Sklad - Dymofracht
Boleslavská 1765, Nymburk